to undergo or be produced by distillation

listen to the pronunciation of to undergo or be produced by distillation
الإنجليزية - التركية

تعريف to undergo or be produced by distillation في الإنجليزية التركية القاموس.

distill
{f} damıtmak
distill
{f} özünü çıkarmak
distill
imbikten çekilmek
distill
damlamak
distill
imbikten çekmek
distill
taktir etmek
distill
özünü almak
distill
damıt

Biz suyumuzun tuzunu almak için güneş enerjili damıtma kullanırız. - We use solar-powered distillation to desalinate our water.

Normal su kullanmak zamanla buhar deliklerini tıkayacak mineral birikmesine sebep olacağı için buharlı ütülerde her zaman damıtılmış su kullan. - Always use distilled water in steam irons because using ordinary water will cause a mineral build-up over time that will clog the steam holes.

distill
bkz.distil
distill
{f} damla damla akıtmak
distill
{f} saflaştırmak
distill
{f} imbikten geçmek
distill
{f} süzülmek
distill
{f} biçimlenmek
distill
{f} ayrıştırmak
الإنجليزية - الإنجليزية
distill
distill
distil
to undergo or be produced by distillation

  الواصلة

  to un·der·go or be pro·duced by dis·til·la·tion

  التركية النطق

  tı ʌndırgō ır bi prıdust bay dîstıleyşın

  النطق

  /tə ˌəndərˈgō ər bē prəˈdo͞ost ˈbī ˌdəstəˈlāsʜən/ /tə ˌʌndɜrˈɡoʊ ɜr biː prəˈduːst ˈbaɪ ˌdɪstəˈleɪʃən/

  كلمة اليوم

  retrograde
المفضلات