to tranquilize by giving a sedative

listen to the pronunciation of to tranquilize by giving a sedative
الإنجليزية - التركية

تعريف to tranquilize by giving a sedative في الإنجليزية التركية القاموس.

sedate
yatıştırmak
sedate
ağırbaşlı
sedate
sakinleştirmek
sedate
uyku ilacı verip uyutmak
sedate
durgun
sedate
{s} ciddi
sedate
{s} oturaklı
sedate
{f} yatıştırıcı vermek
sedate
sakinleştir

Onlar Tom'u sakinleştirdiler. - They have Tom sedated.

Onlar onu sakinleştirdiler. - They have him sedated.

sedate
{s} sakin

Onlar Tom'u sakinleştirdiler. - They have Tom sedated.

Ağır şekilde sakinleşmiştim. - I was heavily sedated.

sedate
ağır başlılık
sedate
sedatenessvakar
sedate
{f} sakinleştirici ilaç vermek
sedate
{s} aklı başında
sedate
ağır başlılıkla
sedate
{s} uslu
الإنجليزية - الإنجليزية
sedate
to tranquilize by giving a sedative

  الواصلة

  to tran·quil·ize by gi·ving a se·da·tive

  التركية النطق

  tı trängkwılayz bay gîvîng ı sedıtîv

  النطق

  /tə ˈtraɴɢkwəˌlīz ˈbī ˈgəvəɴɢ ə ˈsedətəv/ /tə ˈtræŋkwəˌlaɪz ˈbaɪ ˈɡɪvɪŋ ə ˈsɛdətɪv/

  كلمة اليوم

  running dog
المفضلات