to tense the muscles in the abdomen in order to expel its contents

listen to the pronunciation of to tense the muscles in the abdomen in order to expel its contents
الإنجليزية - التركية

تعريف to tense the muscles in the abdomen in order to expel its contents في الإنجليزية التركية القاموس.

push
{f} çaba harcamak
push
{f} merdiven dayamak
push
dürtüşmek
push
sürme
push
basmak

Bütün yapman gereken kırmızı butona basmaktır. - All you have to do is push this red button.

Bir resim çekmek için yapmanız gereken bütün şey bu düğmeye basmaktır. - All you have to do to take a picture is push this button.

push
kakma
push
{f} baskı yapmak
push
güç
push
uyuşturucu satmak
push
dürtme
push
işten kovulma
push
{f} zorlamak

Kendini çok zorlamak istemiyorsun. - You don't want to push yourself too hard.

Şansımı zorlamak istemedim. - I didn't want to push my luck.

push
ıkınmak

I need you to push now. (Doğum esnasında doktorların söylediği bir lafdır.).

push
{i} gayret
push
üzerine hücum etmek
push
{f} kakmak
push
{i} atak
push
tazyik etmek
push
{i} kitle
push
{f} itmek, dürtmek
الإنجليزية - الإنجليزية
push

During childbirth, there are times when the obstetrician advises the woman not to push.

to tense the muscles in the abdomen in order to expel its contents

  الواصلة

  to tense the muscles in the ab·do·men in or·der to ex·pel its contents

  التركية النطق

  tı tens dhi mʌsılz în dhi äbdōmın în ôrdır tı îkspel îts kıntents

  النطق

  /tə ˈtens ᴛʜē ˈməsəlz ən ᴛʜē abˈdōmən ən ˈôrdər tə əkˈspel əts kənˈtents/ /tə ˈtɛns ðiː ˈmʌsəlz ɪn ðiː æbˈdoʊmən ɪn ˈɔːrdɜr tə ɪkˈspɛl ɪts kənˈtɛnts/

  كلمة اليوم

  conundrum
المفضلات