to take part in an activity

listen to the pronunciation of to take part in an activity
الإنجليزية - التركية

تعريف to take part in an activity في الإنجليزية التركية القاموس.

take part in
-e katılmak, -e iştirak etmek
to take part
yer almak

Şirketimiz o araştırma projesinde yer almak istiyor. - Our company wants to take part in that research project.

Olimpiyat Oyunları'nda yer almak istiyorlar. - They want to take part in the Olympic Games.

partake
katıl
partake
içmek
partake
yemek
take part in
-e katılmak
take part in
katıl

Ben şahsen oyuna katılmak istiyorum. - For myself, I would like to take part in the game.

Tom diğer çocuklarla oyunlara katılmayacak kadar çok utangaçtır. - Tom was too shy to take part in games with the other boys.

take part in
katılmak

Eğer mümkün olursa, bir sonraki toplantıya katılmak istiyorum. - If it's at all possible, I'd like you to take part in the next meeting.

Partiye katılmak istedim fakat yapamadım. - I wanted to take part in the party but I couldn't.

take part in
iştirak etmek
partake
{f} (par.took, par.tak.en)
partake
{f} andırmak
partake
partake katıl
partake
hissedar olmak
partake
mahiyetinde olmak
partake
{f} yeralmak
partake
{f} in -e katılmak
partake
partake of iştirak etmek çeşnisi olmak
partake
{f} katılmak
partake
{f} payı olmak
partake
{f} paylaşmak
الإنجليزية - الإنجليزية
partake
to take in
Absorb
to take part in an activity

  الواصلة

  to take part in an ac·ti·vi·ty

  التركية النطق

  tı teyk pärt în ın äktîvıti

  النطق

  /tə ˈtāk ˈpärt ən ən akˈtəvətē/ /tə ˈteɪk ˈpɑːrt ɪn ən ækˈtɪvətiː/

  كلمة اليوم

  flammable
المفضلات