to take part in an activity; to participate

listen to the pronunciation of to take part in an activity; to participate
الإنجليزية - التركية

تعريف to take part in an activity; to participate في الإنجليزية التركية القاموس.

take part in
-e katılmak, -e iştirak etmek
to take part
yer almak

Önemli olan oyunda kazanmak değil, oyunun içinde yer almak. - The important thing is not to win the game, but to take part in it.

Olimpiyat Oyunları'nda yer almak istiyorlar. - They want to take part in the Olympic Games.

partake
katıl
partake
içmek
partake
yemek
take part in
-e katılmak
take part in
katıl

Tom diğer çocuklarla oyunlara katılmayacak kadar çok utangaçtır. - Tom was too shy to take part in games with the other boys.

Korkarım ki bu gece toplantıya katılamayacağım. - I'm afraid I won't be able to take part in the meeting tonight.

take part in
katılmak

Eğer mümkün olursa, bir sonraki toplantıya katılmak istiyorum. - If it's at all possible, I'd like you to take part in the next meeting.

Partiye katılmak istedim fakat yapamadım. - I wanted to take part in the party but I couldn't.

take part in
iştirak etmek
partake
{f} (par.took, par.tak.en)
partake
{f} andırmak
partake
partake katıl
partake
hissedar olmak
partake
mahiyetinde olmak
partake
{f} yeralmak
partake
{f} in -e katılmak
partake
partake of iştirak etmek çeşnisi olmak
partake
{f} katılmak
partake
{f} payı olmak
partake
{f} paylaşmak
الإنجليزية - الإنجليزية
partake
to take in
Absorb
to take part in an activity; to participate
المفضلات