to summon entities from the spirit realm into the physical plane

listen to the pronunciation of to summon entities from the spirit realm into the physical plane
الإنجليزية - التركية

تعريف to summon entities from the spirit realm into the physical plane في الإنجليزية التركية القاموس.

conjure
büyü yoluyla çağırmak
conjure
büyü yoluyla ruh çağırmak
conjure
sihirle çıkar
conjure
hokkabazlık yapmak
conjure
el çabukluğu ile çıkarmak
conjure
hokkabazlık yap
conjure
ruh çağırmak
conjure
{f} hokkabazlık yaparak -i yapmak: She conjured a dove out of the box. Hokkabazlık yaparak kutudan güvercin çıkardı
conjure
hokkabazlık yap,sihirle çıkar
conjure
{f} yalvarmak
conjure
{f} büyülemek
conjure
bir yolunu bulmak
conjure
(fiil) yalvarmak, rica etmek; ruh çağırmak; büyülemek, yolunu bulmak, hokkabazlık yapmak, afsunlamak
conjure
conjure up büyü kuvvetiyle meydana koymak zihinde bir fikir veya hayal uyandırmak
conjure
{f} afsunlamak
conjure
{f} büyü yoluyla (ruh)
conjure
{f} rica etmek
الإنجليزية - الإنجليزية
conjure
to summon entities from the spirit realm into the physical plane

  الواصلة

  to sum·mon entities from the Spir·it realm in·to the phys·i·cal plane

  التركية النطق

  tı sʌmın entîtiz fırm dhi spîrıt relm întı dhi fîzîkıl pleyn

  النطق

  /tə ˈsəmən ˈentətēz fərm ᴛʜē ˈspərət ˈrelm əntə ᴛʜē ˈfəzəkəl ˈplān/ /tə ˈsʌmən ˈɛntɪtiːz fɜrm ðiː ˈspɪrət ˈrɛlm ɪntə ðiː ˈfɪzɪkəl ˈpleɪn/

  كلمة اليوم

  scacchic
المفضلات