to stop or interrupt a flow or steady motion

listen to the pronunciation of to stop or interrupt a flow or steady motion
الإنجليزية - التركية

تعريف to stop or interrupt a flow or steady motion في الإنجليزية التركية القاموس.

bring up
yetiştirmek

Babamın beni yetiştirdiği gibi oğlumu yetiştirmek istiyorum. - I want to bring up my son as my father did me.

bring up
yetiştir

Babamın beni yetiştirdiği gibi oğlumu yetiştirmek istiyorum. - I want to bring up my son as my father did me.

O, çocuklarını nasıl yetiştiriyor? - How does he bring up his children?

bring up
(Dilbilim) istifra etmek
bring up
yükseltmek
bring up
çocuk yetiştirmek
bring up
bahsetmek
bring up
(Dilbilim) ansızın durdurmak
bring up
büyütmek
bring up
terbiye etmek
bring up
Büyütmek, yetiştirmek, beslemek, terbiye etmek, durduruvermek, azarlamak, paylamak, kusmak
bring up
1. yetiştirmek, büyütmek. 2. bahsetmek
bring up
beslemek
bring up
paylamak
bring up
kusmak
bring up
(Fiili Deyim ) 1- (çocuk) yetiştirmek , beslemek 2- terbiye etmek 3- kusmak
bring up
durduruvermek
الإنجليزية - الإنجليزية
bring up

No, Maeniel shouted, No! trying to distract the man, and lunged toward him. The chain on his ankle brought him up' short and he fell on his face.

to stop or interrupt a flow or steady motion

  الواصلة

  to stop or in·ter·rupt a flow or stea·dy mo·tion

  التركية النطق

  tı stäp ır întırʌpt ı flō ır stedi mōşın

  النطق

  /tə ˈstäp ər ˌəntərˈəpt ə ˈflō ər ˈstedē ˈmōsʜən/ /tə ˈstɑːp ɜr ˌɪntɜrˈʌpt ə ˈfloʊ ɜr ˈstɛdiː ˈmoʊʃən/

  كلمة اليوم

  jacobin
المفضلات