to start dating; to start being a couple

listen to the pronunciation of to start dating; to start being a couple
الإنجليزية - التركية

تعريف to start dating; to start being a couple في الإنجليزية التركية القاموس.

get together
toplan

Toplanalım ve onu tartışalım. - Let's get together and talk it over.

Yakında toplanacağız. - We'll get together soon.

get together
buluşmak

Gelecek hafta sonu tekrar buluşmak ister misin? - Would you like to get together again next weekend?

Bu hafta sonu nasıl buluşmak istersiniz? - How would you like to get together this weekend?

get together
toplanmak
get together
bir araya gelmek

Bill ve John çene çalmak için ayda bir kez bir araya gelmekten hoşlanıyorlar. - Bill and John like to get together once a month to shoot the breeze.

Bill ve John konuşmak için ayda bir kez bir araya gelmekten hoşlanıyorlar. - Bill and John like to get together once a month to talk.

get together
(Fiili Deyim ) bir araya topla(n)mak , buluşmak
get together
anlaşmaya varmak
get together
(on) (üzerinde) anlaşmaya varmak, mutabık kalmak
get together
toplamak, biriktirmek
get together
(deyim) get oneself together sinirlerini kontrol altına almak,sakinleşmek
الإنجليزية - الإنجليزية
get together
to start dating; to start being a couple
المفضلات