to set up or mark off using a template

listen to the pronunciation of to set up or mark off using a template
الإنجليزية - التركية

تعريف to set up or mark off using a template في الإنجليزية التركية القاموس.

template
kalay ile kaplanmış levha
template
(Askeri) şeffaf levha
template
ana kalıp
template
{f} kalıp kullan
template
şablon
template
kalıp
template
takoz
template
gabari
template
mastar
template
şablon,v.kalıp kullan: n.kalıp
template
(Askeri) ŞEFFAF LEVHA: Bak. "templet"
الإنجليزية - الإنجليزية
template
to set up or mark off using a template

  الواصلة

  to SET up or mark off us·ing a tem·plate

  التركية النطق

  tı set ʌp ır märk ôf yuzîng ı templeyt

  النطق

  /tə ˈset ˈəp ər ˈmärk ˈôf ˈyo͞ozəɴɢ ə ˈtemplāt/ /tə ˈsɛt ˈʌp ɜr ˈmɑːrk ˈɔːf ˈjuːzɪŋ ə ˈtɛmpleɪt/

  كلمة اليوم

  maw
المفضلات