to seem to be like that to (someone)

listen to the pronunciation of to seem to be like that to (someone)
الإنجليزية - التركية
öyle gelmek
seem to be
görünmek

Sivrisinekler koyu giysiler giyen insanlar için daha çekici görünmektedir. - Mosquitoes seem to be more attracted to people wearing dark clothes.

seem to be
görün

O, çok yorgun görünmüyor. - He does not seem to be very tired.

Tom ve Mary'nin bir çeşit sorunları var gibi görünüyor. - Tom and Mary seem to be in some kind of trouble.

to seem to be like that to (someone)
المفضلات