to render invisible via futuristic technology

listen to the pronunciation of to render invisible via futuristic technology
الإنجليزية - التركية

تعريف to render invisible via futuristic technology في الإنجليزية التركية القاموس.

cloak
{i} pelerin

Ve o konuşurken uzun pelerinini attı ve herkes onun kraliçe olduğunu gördü. - And as she spoke she threw off her long cloak and everyone saw it was the queen.

cloak
paravan
cloak
harmaniye
cloak
ört
cloak
gizlemek
cloak
{f} örtbas etmek
cloak
perdele
cloak
{i} palto
cloak
{f} örtmek
cloak
pelerin veya manto ile örtmek
cloak
{i} pelerin. f
cloak
{i} perde
cloak
{i} manto
cloak
{f} saklamak
cloak
pelerin,v.ört: n.yelek
cloak
eloakroom vestiyer
cloak
(isim) pelerin, palto, manto, perde, örtü, bahane
الإنجليزية - الإنجليزية
cloak
to render invisible via futuristic technology

  الواصلة

  to rend·er in·vis·i·ble vi·a fu·tur·is·tic tech·no·lo·gy

  التركية النطق

  tı rendır învîzıbıl vayı fyuçırîstîk teknälıci

  النطق

  /tə ˈrendər ənˈvəzəbəl ˈvīə ˌfyo͞oʧərˈəstək tekˈnäləʤē/ /tə ˈrɛndɜr ɪnˈvɪzəbəl ˈvaɪə ˌfjuːʧɜrˈɪstɪk tɛkˈnɑːləʤiː/

  كلمة اليوم

  obsequy
المفضلات