to put someone in prison

listen to the pronunciation of to put someone in prison
الإنجليزية - التركية

تعريف to put someone in prison في الإنجليزية التركية القاموس.

bang up
(Argo) kodese tıkmak
bang up
boz
bang up
mahvetmek
bang up
canına okumak
bang up
mükemmel
bang up
mahvetmek, canına okumak: You can use my car, but don't you dare bang it up! Arabamı kullanabilirsin, ama canına okuyayım deme!
bang up
(Fiili Deyim ) mahvetmek , berbat etmek , canına okumak
bang up
çok iyi, müthiş
الإنجليزية - الإنجليزية
bang up

He was so drunk that the police banged him up for the night.

to put someone in prison

  الواصلة

  to put some·one in pris·on

  التركية النطق

  tı pût sʌmwʌn în prîzın

  النطق

  /tə ˈpo͝ot ˈsəmˌwən ən ˈprəzən/ /tə ˈpʊt ˈsʌmˌwʌn ɪn ˈprɪzən/

  كلمة اليوم

  vis major
المفضلات