to put in mind; to remind (also used reflexively)

listen to the pronunciation of to put in mind; to remind (also used reflexively)
الإنجليزية - التركية

تعريف to put in mind; to remind (also used reflexively) في الإنجليزية التركية القاموس.

remember
{f} anmak
remember
hatırlamak

Biraz süt almayı hatırlamak zorundayım. - I have to remember to buy some milk.

Onun adını hatırlamak çok zordur. - His name is very difficult to remember.

remember
selam
remember
{f} hatırda tutmak
remember
hatıra
remember
(Bilgisayar) unutmayın

Yarın yedide beni uyandırmayı unutmayın. - Please remember to wake me up at seven tomorrow.

Pencereleri kapatmayı unutmayın. - Remember to shut the windows.

remember
hatırlama

O beni hatırlamayabilir ama ben onu hatırlarım. - She may not remember me, but I do remember her.

O olayı hatırlaman için çok yaşlı olmana gerek yok. - You don't have to be very old to remember that event.

remember
Remember me toBenden selam söyleyin
remember
aklına gelmek
remember
(to ile) -den selam götürerek
remember
(armağan/bahşiş/vb.) vermek
remember
-in selamını söylemek
remember
unutmamak

Bütün yapman gereken, bu üç basit adımı unutmamak. - All you need to do is remember these three very simple steps.

Yarın bu kitabı satın almayı unutmamak zorundayım. - I have to remember to buy this book tomorrow.

remember
{f} yâdetmek
remember
(fiil) hatırlamak, anımsamak, hatırda tutmak, anmak, düşünmek, yâdetmek, aklında tutmak, ihmal etmemek
remember
remembrancerhatırlatıcı şey veya kimse
remember
yad etmek
remember
{f} ihmal etmemek
remember
zihin
الإنجليزية - الإنجليزية
remember

Her set gaze gathered.

to put in mind; to remind (also used reflexively)
المفضلات