to pursue in attempt to catch another

listen to the pronunciation of to pursue in attempt to catch another
الإنجليزية - الإنجليزية
go after

The downed officer couldn't go after the criminal.

to pursue in attempt to catch another

  الواصلة

  to pur·sue in at·tempt to catch an·oth·er

  التركية النطق

  tı pırsu în ıtempt tı käç ınʌdhır

  النطق

  /tə pərˈso͞o ən əˈtempt tə ˈkaʧ əˈnəᴛʜər/ /tə pɜrˈsuː ɪn əˈtɛmpt tə ˈkæʧ əˈnʌðɜr/

  كلمة اليوم

  momism
المفضلات