to propose for consideration

listen to the pronunciation of to propose for consideration
الإنجليزية - التركية

تعريف to propose for consideration في الإنجليزية التركية القاموس.

put forward
(plan,bir tartışma) Ortaya atmak
put forward
öne sürmek
put forward
adaylığını koymak
put forward
meydana atmak
put forward
öne almak
put forward
ortaya atılmak
put forward
ileri sür

Barry Taylor'un ismi başkanlık makamı için ileri sürüldü. - Barry Taylor's name has been put forward for the post of chairman.

Arkadaşım iyi bir fikir ileri sürdü. - My friend put forward a good suggestion.

put forward
ileri sürmek
put forward
ortaya atmak
put forward
önermek, ileri sürmek
put forward
(saati) ileri almak
put forward
iddia etmek
put forward
ileri almak
put forward
sunmak
put forward
öne çıkarmak
الإنجليزية - الإنجليزية
put forward

The Prime Minister put forward new plans to tackle corruption.

to propose for consideration

  الواصلة

  to pro·pose for con·sid·e·ra·tion

  التركية النطق

  tı prıpōz fôr kınsîdıreyşın

  النطق

  /tə prəˈpōz ˈfôr kənˌsədərˈāsʜən/ /tə prəˈpoʊz ˈfɔːr kənˌsɪdɜrˈeɪʃən/

  كلمة اليوم

  dentifrice
المفضلات