to produce as a result

listen to the pronunciation of to produce as a result
الإنجليزية - التركية

تعريف to produce as a result في الإنجليزية التركية القاموس.

yield
{f} ürün vermek
yield
{i} kazanç

Yatırım şimdi ona % 6 kazanç sağlıyor. - The investment now yields him 6%.

yield
{f} yol vermek
yield
(Arılık) bal ürünü
yield
ram olmak
yield
(Ticaret) kar

O sonunda karısının isteğine boyun eğdi ve bir ev satın aldı. - He finally yielded to the request of his wife and bought a house.

Günaha karşı boyun eğmemelisin. - You must not yield to temptation.

yield
teslim bayrağı çekmek
yield
belvermek
yield
kar getirmek
yield
çökmek
yield
(ürün, vergi, sonuç) vermek; (kâr, kazanç) getirmek
yield
yenilme
yield
(ürün/vergi/sonuç) vermek; (kâr/kazanç) getirmek: That tree always yielded a lot of fruit. O ağaç hep çok meyve verirdi. This new levy
yield
{f} karşı koyamamak
yield
ödemek
yield
(fiil) vermek, sağlamak, ürün vermek, eğilmek (tahta vb), karşı koyamamak, yol vermek, esnemek, uyum sağlamak, yerini bırakmak, açığa vurmak
yield
bel vermek
yield
{f} eğilmek (tahta vb)
yield
kırılma
yield
{f} uyum sağlamak
الإنجليزية - الإنجليزية
yield
to produce as a result

  الواصلة

  to pro·duce as a re·sult

  التركية النطق

  tı prıdus äz ı rizʌlt

  النطق

  /tə prəˈdo͞os ˈaz ə rēˈzəlt/ /tə prəˈduːs ˈæz ə riːˈzʌlt/

  كلمة اليوم

  donnybrook
المفضلات