to prepare in conformity with the requirements of the jewish dietary law

listen to the pronunciation of to prepare in conformity with the requirements of the jewish dietary law
الإنجليزية - التركية

تعريف to prepare in conformity with the requirements of the jewish dietary law في الإنجليزية التركية القاموس.

kosher
turfa olmayan
kosher
(Gıda) museviler için turfa olmayan
kosher
(et/vb.) Yahudilere haram olmayan
kosher
temiz

Bir şey temiz değildi. - Something wasn't kosher.

kosher
(Din) (Yahudilik) Helâl olan gıda
kosher
uygun/temiz
kosher
{s} turfa olmayan, kaşer
kosher
{s} k.dili. dürüst
kosher
{s} temiz (yahudilerce)
kosher
{s} yahudi inançlarına uygun hazırlanan
الإنجليزية - الإنجليزية
kosher
to prepare in conformity with the requirements of the jewish dietary law

  الواصلة

  to pre·pare in con·for·mi·ty with the requirements of the Jew·ish di·e·ta·ry law

  التركية النطق

  tı priper în kınfôrmıti wîdh dhi rîkwayrmınts ıv dhi cuîş dayıteri lô

  النطق

  /tə prēˈper ən kənˈfôrmətē wəᴛʜ ᴛʜē rəˈkwīrmənts əv ᴛʜē ˈʤo͞oəsʜ ˈdīəˌterē ˈlô/ /tə priːˈpɛr ɪn kənˈfɔːrmətiː wɪð ðiː rɪˈkwaɪrmənts əv ðiː ˈʤuːɪʃ ˈdaɪəˌtɛriː ˈlɔː/

  كلمة اليوم

  mecca
المفضلات