to play traditional tunes on a violin using the aforementioned styles

listen to the pronunciation of to play traditional tunes on a violin using the aforementioned styles
الإنجليزية - التركية

تعريف to play traditional tunes on a violin using the aforementioned styles في الإنجليزية التركية القاموس.

fiddle
{i} keman

Tom Mary kadar iyi keman çalabilmeyi istiyor. - Tom wants to be able to play the fiddle as well as Mary.

Dans edenler kemancıya ödemek zorundadır. - They that dance must pay the fiddler.

fiddle
vakit geçirmek, oyalanmak
fiddle
{f} keman çal

Tom Mary kadar iyi keman çalabilmeyi istiyor. - Tom wants to be able to play the fiddle as well as Mary does.

Tom Mary kadar iyi keman çalabilmeyi istiyor. - Tom wants to be able to play the fiddle as well as Mary.

fiddle
(Denizbilim) iğne
fiddle
dolandırıcılık
fiddle
oyuncak etmek
fiddle
amaçsızca oynamak
fiddle
üçkağıt yapmak
fiddle
keman çalmak
fiddle
{i} katakulli
fiddle
{f} üzerinde oynama yapmak
fiddle
boş lâf
fiddle
{f} ayrıntılarla ilgilenmek
fiddle
{f} dalavere yapmak
fiddle
{i} üçkâğıt
fiddle
(isim) keman, dalavere, katakulli, üçkâğıt
fiddle
saçma
fiddle
(fiil) keman çalmak, vaktini boşa harcamak, aylaklık etmek, ayrıntılarla ilgilenmek, üzerinde oynama yapmak, dalavere yapmak
الإنجليزية - الإنجليزية
fiddle
to play traditional tunes on a violin using the aforementioned styles

  الواصلة

  to play tra·di·tion·al tunes on a vi·o·lin us·ing the a·fore·men·tioned styles

  التركية النطق

  tı pley trıdîşınıl tunz ôn ı vayılîn yuzîng dhi ıfôrmenşınd staylz

  النطق

  /tə ˈplā trəˈdəsʜənəl ˈto͞onz ˈôn ə vīəˈlən ˈyo͞ozəɴɢ ᴛʜē əˈfôrˌmensʜənd ˈstīlz/ /tə ˈpleɪ trəˈdɪʃənəl ˈtuːnz ˈɔːn ə vaɪəˈlɪn ˈjuːzɪŋ ðiː əˈfɔːrˌmɛnʃənd ˈstaɪlz/

  كلمة اليوم

  flay
المفضلات