to perform magic tricks

listen to the pronunciation of to perform magic tricks
الإنجليزية - التركية

تعريف to perform magic tricks في الإنجليزية التركية القاموس.

conjure
büyü yoluyla çağırmak
conjure
büyü yoluyla ruh çağırmak
conjure
sihirle çıkar
conjure
hokkabazlık yapmak
conjure
el çabukluğu ile çıkarmak
conjure
hokkabazlık yap
conjure
ruh çağırmak
conjure
{f} hokkabazlık yaparak -i yapmak: She conjured a dove out of the box. Hokkabazlık yaparak kutudan güvercin çıkardı
conjure
hokkabazlık yap,sihirle çıkar
conjure
{f} yalvarmak
conjure
{f} büyülemek
conjure
bir yolunu bulmak
conjure
(fiil) yalvarmak, rica etmek; ruh çağırmak; büyülemek, yolunu bulmak, hokkabazlık yapmak, afsunlamak
conjure
conjure up büyü kuvvetiyle meydana koymak zihinde bir fikir veya hayal uyandırmak
conjure
{f} afsunlamak
conjure
{f} büyü yoluyla (ruh)
conjure
{f} rica etmek
الإنجليزية - الإنجليزية
conjure
to perform magic tricks

  الواصلة

  to per·form mag·ic tricks

  التركية النطق

  tı pırfôrm mäcîk trîks

  النطق

  /tə pərˈfôrm ˈmaʤək ˈtrəks/ /tə pɜrˈfɔːrm ˈmæʤɪk ˈtrɪks/

  كلمة اليوم

  scacchic
المفضلات