to meat of animals slaughtered according to the requirements of jewish law

listen to the pronunciation of to meat of animals slaughtered according to the requirements of jewish law
الإنجليزية - التركية

تعريف to meat of animals slaughtered according to the requirements of jewish law في الإنجليزية التركية القاموس.

kosher
turfa olmayan
kosher
(Gıda) museviler için turfa olmayan
kosher
(et/vb.) Yahudilere haram olmayan
kosher
temiz

Bir şey temiz değildi. - Something wasn't kosher.

kosher
(Din) (Yahudilik) Helâl olan gıda
kosher
uygun/temiz
kosher
{s} turfa olmayan, kaşer
kosher
{s} k.dili. dürüst
kosher
{s} temiz (yahudilerce)
kosher
{s} yahudi inançlarına uygun hazırlanan
الإنجليزية - الإنجليزية
kosher
to meat of animals slaughtered according to the requirements of jewish law

  الواصلة

  to meat of animals slaughtered ac·cord·ing to the requirements of Jew·ish law

  التركية النطق

  tı mit ıv änımılz slôtırd ıkôrdîng tı dhi rîkwayrmınts ıv cuîş lô

  النطق

  /tə ˈmēt əv ˈanəməlz ˈslôtərd əˈkôrdəɴɢ tə ᴛʜē rəˈkwīrmənts əv ˈʤo͞oəsʜ ˈlô/ /tə ˈmiːt əv ˈænəməlz ˈslɔːtɜrd əˈkɔːrdɪŋ tə ðiː rɪˈkwaɪrmənts əv ˈʤuːɪʃ ˈlɔː/

  كلمة اليوم

  onychophagia
المفضلات