to make desolate with loneliness and grief

listen to the pronunciation of to make desolate with loneliness and grief
الإنجليزية - التركية

تعريف to make desolate with loneliness and grief في الإنجليزية التركية القاموس.

bereave
elinden al
bereave
bereave sevdiğinden ayır
bereave
merhametsizce elinden almak bereavementmahrumiyet
bereave
{f} sevdiğini almak
bereave
bereftmahrum edilmiş
bereave
{f} elinden almak
bereave
{f} yoksun bırakmak
الإنجليزية - الإنجليزية
bereave
to make desolate with loneliness and grief

  الواصلة

  to make des·o·late with lone·li·ness and grief

  التركية النطق

  tı meyk desılıt wîdh lōnlinıs ınd grif

  النطق

  /tə ˈmāk ˈdesələt wəᴛʜ ˈlōnlēnəs ənd ˈgrēf/ /tə ˈmeɪk ˈdɛsələt wɪð ˈloʊnliːnəs ənd ˈɡriːf/

  كلمة اليوم

  intercostal
المفضلات