to lose one's way

listen to the pronunciation of to lose one's way
الإنجليزية - التركية
yolunu kaybetmek
get lost
kaybolmak

Kaybolmak istemiyoruz. - We don't want to get lost.

Kaybolmak istemiyorsun, bu yüzden annenin elini tut. - You don't want to get lost, so take your mother's hand.

get lost
toz ol
lose one's way
yolunu şaşırmak
get lost
{a} (deyim) çekil git,yapmayacağım
get lost
kaybol

Ben iyi bir yön duyusuna sahibim, bu yüzden kaybolmam. - I have a good sense of direction, so I don't get lost.

Büyük kentlerde kaybolmazsın, her yerde haritalar var! - You can't get lost in big cities; there are maps everywhere!

get lost
yolunu kaybetmek
lose one's way
yolunu kaybetmek
الإنجليزية - الإنجليزية
get lost

I got lost in his reasoning.

get lost; become corrupt
get lost
to lose one's way
المفضلات