to inspect; to examine; to look over carefully or repeatedly

listen to the pronunciation of to inspect; to examine; to look over carefully or repeatedly
الإنجليزية - التركية

تعريف to inspect; to examine; to look over carefully or repeatedly في الإنجليزية التركية القاموس.

overlook
atlamak
overlook
gözünden kaçmak
overlook
kusura bakmamak
overlook
aldırmamak
overlook
karşı olmak
overlook
sarfınazar etmek
overlook
(Politika, Siyaset) dikkatinden kaçmak
overlook
{f} gözden kaçır

Birçok önemli gerçekleri gözden kaçırdık. - We've overlooked many important facts.

Bu önemli gerçeği gözden kaçırdık. - We have overlooked this important fact.

overlook
göz yummak
overlook
gözden kaçırmak

Bu tür hatayı gözden kaçırmak kolaydır. - This kind of mistake is easy to overlook.

Bu tür hataları gözden kaçırmak kolaydır. - These kinds of mistakes are easy to overlook.

overlook
göz yum/bak/nazır ol
overlook
görememek
overlook
muayene veya teftiş etmek
overlook
{f} nazır olmak (manzara)
overlook
{f} -e göz yummak, -i görmezlikten gelmek
overlook
nazır olmak
overlook
önem ver,v.gözden kaçır: n.gözden kaçırma
overlook
{f} nazar değdirmek
overlook
(fiil) görmemezlikten gelmek, gözden kaçırmak, göz yummak, hoşgörmek, yüksekten bakmak, bakmak, nazır olmak (manzara), nazar değdirmek, saymamak
overlook
affetmek
الإنجليزية - الإنجليزية
overlook
to inspect; to examine; to look over carefully or repeatedly
المفضلات