to have sex

listen to the pronunciation of to have sex
الإنجليزية - التركية
seks yapmak
sevişmek

Onunla sevişmek istiyorum. - I want to have sex with her.

common
müşterek

Tom ve Mary'nin müştereken şaşırtıcı bir şeyi var. - Tom and Mary have something surprising in common.

Buna müştereken sahibiz. - We have that in common.

common
yaygın

Amerika'daki kilise okullarının ve bazı özel okulların üniforması vardır, onlar yaygın değildir. - While some private and church schools in America have uniforms, they are not common.

Sigara içen insanların sayısı artıyor, bu yüzden kanser yakında ölümün en yaygın nedeni olacak. - The number of people who smoke is increasing, so cancer will soon be the most common cause of death.

common
{s} ortak

Onlar, ikiz olmalarına rağmen, çok sayıda ortak ilgileri yok. - Though they're twins, they don't have many interests in common.

İki başbakanın ortak hiçbir şeyi yoktu. - The two premiers had nothing in common.

common
{s} genel

Kardiyopulmoner resüsitasyon genelde 'CPR' olarak bilinir. - Cardiopulmonary resuscitation is commonly known as 'CPR'.

Osteoporoz ileri yaşlarda daha yaygındır ve genellikle menopoz sonrası kadınlar için bir sorundur. - Osteoporosis is more common in advanced age, and is often a concern for post-menopausal women.

common
sıkça rastlanan
have sex
cinsel ilişkiye girmek
have sex
seks yap

Eğer bu cümleyi anlayabilirseniz o zaman biriyle seks yapmanız gerek. - If you can understand this sentence then you need to have sex with someone.

Onunla seks yapmadım. - I did not have sex with him.

common
{i} halka açık yer
common
kamusal
have sex
yatmak
have sex
seks yapmak
have sex
(Argo) götürmek
common
çok kullanılan

30 tane en çok kullanılan küfürlü kelimelerin listesini düzenledim. - I compiled a list of 30 of the most common dirty words.

common
halka açık yeşil alan
common
{i} meydan
common
umuma ait
common
{i} park
common
müşterek, ortak; beraber yapılan: common defense ortak savunma. common enemy ortak düşman. common grave ortak bir mezar. common prayer
common
(adj) ortak
common
{s} bayağı
common
(sıfat) ortak, müşterek, genel, yaygın; kaba saba, kaba, adi; sıradan, bilinen; bayağı, olağan, alışılagelmiş, alelâde
common
{s} kaba

Sodyum bikarbonat, yaygın olarak kabartma tozu olarak bilinir. - Sodium bicarbonate is commonly known as baking soda.

common
common consent umumun rızası
الإنجليزية - الإنجليزية
meddle
shtup
get one's freak on
get it on

I can see the sparks between us, let's get it on, baby!.

rock and roll
get freaky

I saw the couple getting freaky in a video on the Internet.

do the deed
hump
common
get one's end away
do it

He was upstairs doing it with her.

get off

You are not allowed to get off in my bedroom.

go for a roll in the hay

Don't disturb them. They're in there going for a roll in the hay, I think.

get one's leg over

It's all well and good being kind to girls and respecting them, but at the end of the day all I want to do is get my leg over.

get laid

Dave hasn't even touched a woman in three months. We have to get him laid.

To take part in a sexual act
jump someone's bones
jig-jig

Doc jig-jig pretty much with anyone interested in jig-jigging him.

Have sexual intercourse, make love, sleep with, go to bed
have sexual intercourse with; "This student sleeps with everyone in her dorm"; "Adam knew Eve"; "Were you ever intimate with this man?"
to have sex

  التركية النطق

  tı häv seks

  النطق

  /tə ˈhav ˈseks/ /tə ˈhæv ˈsɛks/

  علم أصول الكلمات

  [ t&, tu, 'tü ] (preposition.) before 12th century. Middle English, from Old English tO; akin to Old High German zuo to, Latin donec as long as, until.

  كلمة اليوم

  sutler
المفضلات