to have casual conversation with no real point

listen to the pronunciation of to have casual conversation with no real point
الإنجليزية - التركية

تعريف to have casual conversation with no real point في الإنجليزية التركية القاموس.

bullshit
{f} saçmalamak
bullshit
{i} saçmalık

Anladım, bu yüzden saçmalık yok, değil mi? - I got it, so no bullshit, okay?

Saçmalıklarınızdan gerçekten bıktık! - We're really tired of your bullshit!

bullshit
{i} zırva
bullshit
{i} saçma

Uydurma hikayeler en eğlenceli saçmalık türüdür. - Apocryphal stories are the most fun variety of bullshit.

Her şeyde olduğu gibi, bu videodan yararlı olan her türlü bilgeliği alın, ve saçmalığı atın. - As with all things, take from this video any wisdom that is useful, and discard the bullshit.

bullshit
zırvalamak
bullshit
{i} boş lâf
bullshit
Hassiktir!
bullshit
ünlem
bullshit
bok

Bu kadar boktan olur. - This is such bullshit.

bullshit
{i} bok (Argo)
bullshit
kaba boğa dışkısı
bullshit
(fiil) saçmalamak
bullshit
ünlem Yalan! Saçma!
الإنجليزية - الإنجليزية
bullshit

I will probably just go and bullshit with Joe for awhile.

to have casual conversation with no real point

  الواصلة

  to have ca·su·al con·ver·sa·tion with no re·al point

  التركية النطق

  tı häv käjwıl känvırseyşın wîdh nō ril poynt

  النطق

  /tə ˈhav ˈkaᴢʜwəl ˌkänvərˈsāsʜən wəᴛʜ ˈnō ˈrēl ˈpoint/ /tə ˈhæv ˈkæʒwəl ˌkɑːnvɜrˈseɪʃən wɪð ˈnoʊ ˈriːl ˈpɔɪnt/

  كلمة اليوم

  flay
المفضلات