to guess or conjecture

listen to the pronunciation of to guess or conjecture
الإنجليزية - التركية

تعريف to guess or conjecture في الإنجليزية التركية القاموس.

aim
{i} hedefleme

Sadece şöhreti hedeflemek yanlıştır. - It is wrong to aim at fame only.

aim
{i} nişan alma

Silahımla bir ayıya asla nişan almadım. - I have never aimed at a bear with my rifle.

aim
{i} erek
aim
hedef almak
aim
amaçlamak

Eğitim potansiyel yeteneklerini geliştirmeyi amaçlamaktadır. - Education aims to develop potential abilities.

Onlar toplumlarda huzursuzluk çıkarmayı amaçlamaktadır. - They aim to stir unease in societies.

aim
{f} hedefle

Sadece şöhreti hedeflemek yanlıştır. - It is wrong to aim at fame only.

O, hedeflediğimiz şey. - That's what we're aiming for.

aim
hedef

Bu tabanca ile hedefe nişan al. - Aim at the target with this gun.

John onu vurduğunda, Tom silahını Mary'ye hedefliyordu. - Tom was aiming his pistol at Mary when John shot him.

aim
take aim nişan almak
aim
{i} gaye
aim
amaçla

O bir aktrist olmayı amaçladı. - She aimed to become an actress.

Bu metin yeni başlayanlar için amaçlanmıştır. - This text is aimed at beginners.

aim
emel
aim
{f} yöneltmek
aim
maksatsız
aim
aimless gayesiz
aim
nişan tahtası
aim
nişan/hedef
aim
{i} maksat
aim
(fiil) hedeflemek, nişan almak, kastetmek, niyet etmek, yöneltmek, doğrultmak, çalışmak ( e), fırlatmak (füze)
aim
(Askeri) NİŞAN ALMAK: Herhangi bir silah, mermi, bomba vesaireyi, hedefe isabet edecek şekilde tevcih etmek
aim
aim hedefle/nişan al
الإنجليزية - الإنجليزية
aim
imagine
to guess or conjecture

  الواصلة

  to guess or con·jec·ture

  التركية النطق

  tı ges ır kıncekşır

  النطق

  /tə ˈges ər kənˈʤeksʜər/ /tə ˈɡɛs ɜr kənˈʤɛkʃɜr/

  كلمة اليوم

  paparazzo
المفضلات