to grasp mentally all connections of a problem or event

listen to the pronunciation of to grasp mentally all connections of a problem or event
الإنجليزية - التركية

تعريف to grasp mentally all connections of a problem or event في الإنجليزية التركية القاموس.

comprehension
anlama

Onun niçin öyle yaptığı benim anlamamın ötesinde. - Why he did it is beyond my comprehension.

Ders kitabında her bölüm yaklaşık bir düzine anlama soruları tarafından takip edilir. - Each chapter in the textbook is followed by about a dozen comprehension questions.

comprehension
{i} kavrama
comprehension
(Tıp) Anlama yeteneği, idrak anlamları ve ilişkileri kavrayabilme
comprehension
{i} anlayış

Küresel bir anlayış sorunu var. - There is a global problem of comprehension.

comprehension
fehim
comprehension
{i} kavrayış

Bu test senin okuma kavrayışını ölçecek. - This test will gauge your reading comprehension.

comprehension
içlem
comprehension
(okulda) kavrama testi
comprehension
kavrama testi/anlama
comprehension
{i} akıl
comprehension
{i} idrak
comprehension
{i} kapsam
الإنجليزية - الإنجليزية
comprehension
to grasp mentally all connections of a problem or event

  الواصلة

  to grasp men·tal·ly all connections of a prob·lem or e·vent

  التركية النطق

  tı gräsp mentıli ôl kınekşınz ıv ı präblım ır ivent

  النطق

  /tə ˈgrasp ˈmentəlē ˈôl kəˈneksʜənz əv ə ˈpräbləm ər ēˈvent/ /tə ˈɡræsp ˈmɛntəliː ˈɔːl kəˈnɛkʃənz əv ə ˈprɑːbləm ɜr iːˈvɛnt/

  كلمة اليوم

  anchorite
المفضلات