to give an explanation

listen to the pronunciation of to give an explanation
الإنجليزية - التركية

تعريف to give an explanation في الإنجليزية التركية القاموس.

explain
{f} izah etmek
explain
{f} açıklamak

Bunun niçin işe yaramayacağını sana açıklamak çok fazla zamanımı alır. - It would take me too much time to explain to you why it's not going to work.

Tarihçinin rolü daha az keşfetmek ve onları çevirmek ve açıklamak yerine belgelerin kataloğunu hazırlamaktır. - The role of the historian is less to discover and catalog documents than to interpret and explain them.

explain
açıklamada bulunmak
explain
açıkla

Kimse eşyanın nasıl yapıldığını açıklayamadı. - Nobody could explain how the thing was made.

O, ifadenin tam anlamını açıkladı. - He explained the literal meaning of the phrase.

explain
tasrih etmek
explain
tenvir etmek
explain
explain oneself kendisi hakkında izahat vermek
explain
{f} anlatmak

Meramını anlatmak için sadece otuz saniyen var. - You've only got thirty seconds to explain yourself.

explain
{f} açıklama yapmak
explain
sözü çevirmek
explain
{f} hesap vermek
explain
explainaway örtbas etmek tevil etmek
explain
başa salmak
explain
{f} anlatmak, açıklamak, izah etmek; açıklamada bulunmak, izahat vermek
الإنجليزية - الإنجليزية
explain
to give an explanation

  الواصلة

  to give an ex·pla·na·tion

  التركية النطق

  tı gîv ın eksplıneyşın

  النطق

  /tə ˈgəv ən ˌekspləˈnāsʜən/ /tə ˈɡɪv ən ˌɛkspləˈneɪʃən/

  كلمة اليوم

  facile
المفضلات