to explain, to expound

listen to the pronunciation of to explain, to expound
الإنجليزية - التركية
izah etmek
to explain, to expound
المفضلات