to effect a change of government

listen to the pronunciation of to effect a change of government
الإنجليزية - التركية
الإنجليزية - الإنجليزية
{v} revolutionize
to effect a change of government

  الواصلة

  to ef·fect a change of gov·ern·ment

  التركية النطق

  tı ıfekt ı çeync ıv gʌvırmınt

  النطق

  /tə əˈfekt ə ˈʧānʤ əv ˈgəvərmənt/ /tə əˈfɛkt ə ˈʧeɪnʤ əv ˈɡʌvɜrmənt/

  كلمة اليوم

  sansculotte
المفضلات