to drink up rapidly

listen to the pronunciation of to drink up rapidly
الإنجليزية - التركية

تعريف to drink up rapidly في الإنجليزية التركية القاموس.

toss off
kolayca yapıvermek
toss off
yuvarla
toss off
devirmek
toss off
içki içmek
toss off
mahmuzlamak
toss off
yuvarlamak
toss off
bir çırpıda yapmak
toss off
bir dikişte içmek
toss off
yapıvermek
الإنجليزية - الإنجليزية
toss off

Let me toss off this beer first.

to drink up rapidly

  الواصلة

  to drink up rap·id·ly

  التركية النطق

  tı drîngk ʌp räpıdli

  النطق

  /tə ˈdrəɴɢk ˈəp ˈrapədlē/ /tə ˈdrɪŋk ˈʌp ˈræpədliː/

  كلمة اليوم

  gargoyle
المفضلات