to consider or show to be worthy of approbation or acceptance

listen to the pronunciation of to consider or show to be worthy of approbation or acceptance
الإنجليزية - التركية

تعريف to consider or show to be worthy of approbation or acceptance في الإنجليزية التركية القاموس.

approve
{f} uygun bulmak
approve
{f} beğenmek
approve
{f} onaylamak

Tüm delegeler, onu onaylamak için oy verdi. - All the delegates voted to approve it.

İngiltere ile anlaşmayı onaylamak için Senato hızlı davrandı. - The Senate acted quickly to approve the treaty with Britain.

approve
onay vermek
approve
{i} onay

Planı onaylayacak gibi görünmüyorlar. - They don't seem to approve of the plan.

Kongre'nin her iki meclisi Jefferson'un teklifini onayladı. - Both houses of Congress approved Jefferson's proposal.

approve
(İnşaat) onaylamak, kabul
approve
münasip görmek
approve
tasvip

Ben kararı tasvip etmiyorum. - I don't approve your decision.

Üslubunu her zaman tasvip etmiyorum. - I don't always approve of his methods.

approve
he demek
approve
doğru bulmak
approve
olumlu bulmak
approve
{f} razı olmak
approve
tensip etmek
approve
(Avrupa Birliği) onaylama,uygun bulma,kabul etme, tasdik etme
approve
yoklamak
approve
onayla,v.onayla: n.onay
approve
(fiil) uygun bulmak, uygun görmek, onaylamak, razı olmak, beğenmek, kabul etmek, onamak
approve
tasvip ve tasdik ederek
approve
approvingly beğenerek
approve
denemek
الإنجليزية - الإنجليزية
approve

They approved of the political institutions.

to consider or show to be worthy of approbation or acceptance

  الواصلة

  to con·sid·er or show to be wor·thy of ap·pro·ba·tion or ac·cept·ance

  التركية النطق

  tı kınsîdır ır şō tı bi wırdhi ıv äprıbeyşın ır äkseptıns

  النطق

  /tə kənˈsədər ər ˈsʜō tə bē ˈwərᴛʜē əv ˌaprəˈbāsʜən ər akˈseptəns/ /tə kənˈsɪdɜr ɜr ˈʃoʊ tə biː ˈwɜrðiː əv ˌæprəˈbeɪʃən ɜr ækˈsɛptəns/

  كلمة اليوم

  jacobin
المفضلات