to confide, rely, believe, credit, fell upon credit, commit to any one's care

listen to the pronunciation of to confide, rely, believe, credit, fell upon credit, commit to any one's care
الإنجليزية - التركية

تعريف to confide, rely, believe, credit, fell upon credit, commit to any one's care في الإنجليزية التركية القاموس.

trust
güvenmek

Onlara güvenmek zorundayız. - We have to trust them.

Ona güvenmek için daha iyi tanımalıydın. - You should have known better than to trust him.

trust
{i} mütevellilik; mutemetlik
trust
güvence
trust
{i} sorumluluk; görev, vazife
trust
{f} 1. güvenmek, itimat
trust
{i} ümit
trust
ortaklık
trust
güvenirlik
trust
{f} inanmak
trust
teslim etmek
trust
inan

Onun söylediğine inanabileceğimi zannetmiyorum. - I don't feel that I can trust what he says.

Ondan hoşlanıyorum fakat aynı zamanda ona gerçekten inanmıyorum. - I like him, but at the same time I don't really trust him.

trust
{f} ummak
trust
tevekkül etmek
trust
bakım
trust
tröst
trust
{f} veresiye vermek
trust
{i} güven, itimat
trust
{f} itimat etmek
trust
{f} kredi vermek
الإنجليزية - الإنجليزية
{v} trust
to confide, rely, believe, credit, fell upon credit, commit to any one's care
المفضلات