to complain or argue in a trivial or petty manner

listen to the pronunciation of to complain or argue in a trivial or petty manner
الإنجليزية - التركية

تعريف to complain or argue in a trivial or petty manner في الإنجليزية التركية القاموس.

quibble
kaçamaklı konuşmak
quibble
boşyere tartış
quibble
gargaraya getirmek
quibble
gerçek sorundan uzaklaşıp küçük şeylerle tartışma
quibble
lafı çevirme
quibble
önemsiz konular üzerinde tartışmak
quibble
Önemsiz bir mesele üzerinde durmak, önemsiz bir meseleyi tartışmak
quibble
{f} kılı kırk yarmak
quibble
{i} kaçamaklı cevap

Detaylar hakkında kaçamaklı cevap verme. - Don't quibble about the details.

quibble
cinas
quibble
{i} baştan savma cevap
quibble
{i} baştan savma cevap, kaçamaklı söz
quibble
(fiil) kaçamaklı cevap vermek, kelime oyunu yapmak, lafı çevirmek, kılı kırk yarmak
quibble
tartış
quibble
{f} lafı çevirmek
quibble
{i} kelime oyunu

Önemsiz konularda kelime oyunu yapmayalım. - Let's not quibble over trivial matters.

quibble
iki manalı söz
quibble
{f} kelime oyunu yapmak
الإنجليزية - الإنجليزية
quibble

They are constantly quibbling over insignificant details.

to complain or argue in a trivial or petty manner

  الواصلة

  to com·plain or ar·gue in a tri·vi·al or Pet·ty man·ner

  التركية النطق

  tı kımpleyn ır ärgyu în ı trîviıl ır peti mänır

  النطق

  /tə kəmˈplān ər ˈärgyo͞o ən ə ˈtrəvēəl ər ˈpetē ˈmanər/ /tə kəmˈpleɪn ɜr ˈɑːrɡjuː ɪn ə ˈtrɪviːəl ɜr ˈpɛtiː ˈmænɜr/

  كلمة اليوم

  gargoyle
المفضلات