to cause strain to somebody or something

listen to the pronunciation of to cause strain to somebody or something
الإنجليزية - التركية

تعريف to cause strain to somebody or something في الإنجليزية التركية القاموس.

tell on
birini ele vermek
tell on
ispiyonlamak
tell on
gammazlamak
tell on
kötü etkile
tell on
kötü etkilemek
tell on
ihbar etmek

O bana ihbar etmekle tehdit etti. - She threatened to tell on me.

Tom beni ihbar etmekle tehdit etti. - Tom threatened to tell on me.

tell on
(deyim) tell on someone
tell on
(deyim) kötü etkisi olmak
tell on
(Fiili Deyim ) -in üzerinde etkisini göstermek
tell on
(deyim) ele vermek,gammazlamak,(çoğunlukla çocuklar için kullanılır)
الإنجليزية - الإنجليزية
tell on

Years of drinking started to tell on his body.

to cause strain to somebody or something

  الواصلة

  to cause strain to some·bo·dy or some·thing

  التركية النطق

  tı kôz streyn tı sʌmbıdi ır sʌmthîng

  النطق

  /tə ˈkôz ˈstrān tə ˈsəmbədē ər ˈsəmᴛʜəɴɢ/ /tə ˈkɔːz ˈstreɪn tə ˈsʌmbədiː ɜr ˈsʌmθɪŋ/

  كلمة اليوم

  agerasia
المفضلات