to build again

listen to the pronunciation of to build again
الإنجليزية - التركية

تعريف to build again في الإنجليزية التركية القاموس.

rebuild
yeniden inşa etmek

Tom konağını yeniden inşa etmek için göçmen işçileri işe aldı. - Tom recruited immigrant workers to rebuild his mansion.

Bizim görevimiz duvarı yeniden inşa etmektir. - Our task is to rebuild the wall.

build again
(İnşaat) yeniden inşa etmek
rebuild
(Bilgisayar) yeniden kur
rebuild
onarmak
rebuild
(Askeri) yenileştirmek
build again
yeniden inşa et
rebuild
revizyon yapmak
rebuild
yeniden inşa et

Güneylilerin yeniden inşa etmek için hiç parası yoktu. - The south had no money to rebuild.

Leyla evliliğini yeniden inşa etmek istedi. - Layla wanted to rebuild her marriage.

rebuild
tamir etmek
rebuild
{f} yenilemek
rebuild
tekrar inşa et
rebuild
{f} yeniden yapmak

Yeniden yapmak için hiç para yoktu. - There was no money for rebuilding.

rebuild
(Askeri) YENİLEŞTİRMEK: Bir malzemenin görünüş, performans ve beklenilen kullanma süresi açısından mümkün olduğu kadar orijinal standardına yakın restore edilmesi. Buna (overhaul and rebuild) ve (recondition) da denir
الإنجليزية - الإنجليزية
rebuild
to build again

  الواصلة

  to build a·gain

  التركية النطق

  tı bîld ıgeyn

  النطق

  /tə ˈbəld əˈgān/ /tə ˈbɪld əˈɡeɪn/

  كلمة اليوم

  incredulous
المفضلات