to be in good health

listen to the pronunciation of to be in good health
الإنجليزية - التركية
sıhhatte bulunmak
eli ayağı tutmak
afiyette bulunmak
in good health
sağlıklı

Sağlıklı kalabildiğim sürece uzun yaşamak isterim. - I want to live as long as I can stay in good health.

O yaşına rağmen sağlıklı. - He is in good health in spite of his age.

to be good
uslu durmak
to be in
olmak

O anda Boston'da olmak müthiş heyecan vericiydi. - It was tremendously exciting to be in Boston at that time.

O, öğle yemeğinde zamanında olmak için babasına söz verdi. - She promised her father to be in time for lunch.

in good health
sağlığı yerinde

O, sağlığı yerinde görünüyor. - He seems to be in good health.

Tom'un hâlâ sağlığı yerinde. - Tom is still in good health.

in good health
esen
in good health
afiyette
الإنجليزية - الإنجليزية

تعريف to be in good health في الإنجليزية الإنجليزية القاموس.

in good health
healthy

My father is healthy. - My father is in good health.

to be in good health
المفضلات