to be considerate of others rights, feelings, and beliefs

listen to the pronunciation of to be considerate of others rights, feelings, and beliefs
الإنجليزية - التركية

تعريف to be considerate of others rights, feelings, and beliefs في الإنجليزية التركية القاموس.

respect
{f} saygı göstermek

Tom'un isteklerine saygı göstermek zorundaydım. - I had to respect Tom's wishes.

Onlara saygı göstermek zorundasın. - You've got to respect them.

respect
{f} ilgili bulunmak
respect
ihtiram
respect
-e uymak
respect
saygınlık
respect
saygı duymak

Herhangi bir yaşta Allah'a tapmak ve ebeveynlere saygı duymak daha önemlidir. - It is important, in any age, to adore God and to respect one's parents.

Tom Mary'ye çok saygı duymaktadır. - Tom respects Mary a lot.

respect
münasebet
respect
uymak

Kurallara uymak çok önemlidir. - It's very important to respect the rules.

respect
çekit
respect
riayet
To be considerate
düşünceli olmak
respect
{i} uyma

Turistler seyahat ederken yerel kültürlere uymaya dikkat etmeliler. - Tourists should take care to respect local cultures when they are travelling.

Ebeveynlerinin senin için belirlediği kurallara uymalısın. - You should respect the rules your parents set for you.

respect
respecter of persons kişilere rütbesine göre değer veren kimse
respect
{i} ilgi

Bu mektuplarla ilgili olarak, sanırım en iyi şey onları yakmaktır. - With respect to these letters, I think the best thing is to burn them.

Mali konularla ilgili olarak, Bay Jones şirketteki başka birinden daha çok bilir. - With respect to financial matters, Mr. Jones knows more than anyone else in the company.

respect
{i} hatır
respect
{i} bakım

Sanırım kırsal yaşam bazı bakımlardan şehir yaşamından daha üstündür. - I think country life is superior to city life in some respects.

Bu bakımdan haklısın. - In this respect, you're right.

to be considerate
izan etmek
الإنجليزية - الإنجليزية
respect
to be considerate of others rights, feelings, and beliefs
المفضلات