to attract and delight

listen to the pronunciation of to attract and delight
الإنجليزية - التركية

تعريف to attract and delight في الإنجليزية التركية القاموس.

enchant
büyüleyici

Mary, Tom'un şimdiye kadar gördüğü en büyüleyici yaratıktı. - Mary was the most enchanting creature that Tom had ever seen.

enchant
büyü

Kolyeyi büyülemek için birkaç sihirbaza ihtiyacın var. - You need several wizards to enchant the necklace.

Onun küçük kahkahasıyla büyülenmişti. - She was enchanted by his little laugh.

enchant
zevk vermek
enchant
büyülemek

Kolyeyi büyülemek için birkaç sihirbaza ihtiyacın var. - You need several wizards to enchant the necklace.

enchant
büyüle

Kolyeyi büyülemek için birkaç sihirbaza ihtiyacın var. - You need several wizards to enchant the necklace.

Onun küçük kahkahasıyla büyülenmişti. - She was enchanted by his little laugh.

enchant
büyü yapmak
enchant
enchantress büyüleyen kadın
enchant
meftun etmek
enchant
{f} aklını başından almak
enchant
büyücü kadın
enchant
büyücü
enchant
enchanting meftun edici
enchant
{f} mest etmek
enchant
{f} afsunlamak
enchant
enchanter büyüleyen kimse
enchant
dili aklını başından almak
enchant
çıldırtmak
enchant
{f} k.dili. (birinin) çok hoşuna gitmek
الإنجليزية - الإنجليزية
enchant
to attract and delight

  الواصلة

  to at·tract and de·light

  التركية النطق

  tı ıträkt ınd dîlayt

  النطق

  /tə əˈtrakt ənd dəˈlīt/ /tə əˈtrækt ənd dɪˈlaɪt/

  كلمة اليوم

  nemesis
المفضلات