title of a judge of a jewish religious court

listen to the pronunciation of title of a judge of a jewish religious court
الإنجليزية - الإنجليزية
{i} dayan
title of a judge of a jewish religious court

  الواصلة

  ti·tle of a judge of a Jew·ish re·li·gious Court

  التركية النطق

  taytıl ıv ı cʌc ıv ı cuîş rilîcıs kôrt

  النطق

  /ˈtītəl əv ə ˈʤəʤ əv ə ˈʤo͞oəsʜ rēˈləʤəs ˈkôrt/ /ˈtaɪtəl əv ə ˈʤʌʤ əv ə ˈʤuːɪʃ riːˈlɪʤəs ˈkɔːrt/

  كلمة اليوم

  disinter
المفضلات