those opinions held by ordinary citizens that they express openly

listen to the pronunciation of those opinions held by ordinary citizens that they express openly
الإنجليزية - التركية

تعريف those opinions held by ordinary citizens that they express openly في الإنجليزية التركية القاموس.

public opinion
kamu

1937'de bir kamu oyu araştırması yapıldı. - A public opinion study was made in 1937.

Kamu oyu dengesi kendi lehine kalır. - The balance of public opinion remains in his favor.

public opinion
imaj
public opinion
efkar-ı umumiye
public opinion
kamuoyu

Kamuoyunun aksine hayat kısa değildir. - Life is not short, contrary to public opinion.

Plan, kamuoyunun baskısı altında terk edildi. - The plan was given up under the pressure of public opinion.

الإنجليزية - الإنجليزية
public opinion
those opinions held by ordinary citizens that they express openly

  الواصلة

  those opinions held by or·di·na·ry citizens that they ex·press openly

  التركية النطق

  dhōz ıpînyınz held bay ôrdıneri sîtızınz dhıt dhey îkspres ōpınli

  النطق

  /ˈᴛʜōz əˈpənyənz ˈheld ˈbī ˈôrdəˌnerē ˈsətəzənz ᴛʜət ˈᴛʜā əkˈspres ˈōpənlē/ /ˈðoʊz əˈpɪnjənz ˈhɛld ˈbaɪ ˈɔːrdəˌnɛriː ˈsɪtəzənz ðət ˈðeɪ ɪkˈsprɛs ˈoʊpənliː/

  كلمة اليوم

  concilliabule
المفضلات