the way of looking at things apart from technical or special training

listen to the pronunciation of the way of looking at things apart from technical or special training
الإنجليزية - التركية

تعريف the way of looking at things apart from technical or special training في الإنجليزية التركية القاموس.

common sense
sağduyu

Eğitim yaptığın okulda yazı yazmanın yanı sıra sağduyuyu öğretmediler mi? - Didn't they teach you common sense as well as typing at the school where you studied?

Tom Mary'nin ondan yapmasını istediğini yapmak için oldukça çok fazla sağduyuya sahiptir. - Tom has way too much common sense to do what Mary's asking him to do.

common sense
hasse-i selime
common sense
akıl fikir
common sense
{i} aklıselim

İnşallah aklıselim hakim olur. - Let's hope that common sense prevails.

الإنجليزية - الإنجليزية
“common sense”
common sense
the way of looking at things apart from technical or special training

  الواصلة

  the way of looking at things a·part from tech·ni·cal or spe·cial train·ing

  التركية النطق

  dhi wey ıv lûkîng ät thîngz ıpärt fırm teknîkıl ır speşıl treynîng

  النطق

  /ᴛʜē ˈwā əv ˈlo͝okəɴɢ ˈat ˈᴛʜəɴɢz əˈpärt fərm ˈteknəkəl ər ˈspesʜəl ˈtrānəɴɢ/ /ðiː ˈweɪ əv ˈlʊkɪŋ ˈæt ˈθɪŋz əˈpɑːrt fɜrm ˈtɛknɪkəl ɜr ˈspɛʃəl ˈtreɪnɪŋ/

  كلمة اليوم

  calender
المفضلات