the sum of the loan on which interest is calculated

listen to the pronunciation of the sum of the loan on which interest is calculated
الإنجليزية - التركية

تعريف the sum of the loan on which interest is calculated في الإنجليزية التركية القاموس.

principle
{i} ana

Kilise ve devletin ayrılması, anayasanın temel ilkelerinden biridir. - The separation of church and state is one of the fundamental principles of the Constitution.

Su her şeyin anasıdır; her şey sudan gelir, ve suya döner. - Water is the principle of all things; all comes from water, and to water all returns.

principle
{i} esas
principle
ilke

O, ilkelerine bağlıdır. - He sticks to his principles.

Korku değil, umut insan ilişkilerinde yaratıcı ilkedir. - Hope, not fear, is the creative principle in human affairs.

principle
dürüstlük
principle
ç.ahlak
principle
ana kaynak
principle
prensip

O prensiplerine sadık kaldı. - He remained steadfast to his principles.

Tom Mary ile prensipte anlaştı. - Tom agreed with Mary in principle.

principle
yöntem

Bu ders kitabının ilkesi iletişimsel yönteme dayanmaktadır. - The principle of this textbook is based on the communicative method.

principle
köken
principle
(Askeri) İLKE, PRENSİP: Bazı durum ve münasebetlerin aslında mevcut olan gerçek veya temel kanun. Davranışa hakim olan yerleşmiş bir harekat kuralı
principle
principledprensip sahibi olan
principle
refuse on principle prensibine uygun olmadığından reddetmek
principle
{i} kaide
principle
(isim) ana, esas, prensip, ilke, kaynak, köken, kaide, tamamlayıcı unsur
principle
active principle müessir madde
principle
{i} tamamlayıcı unsur
الإنجليزية - الإنجليزية
principle
the sum of the loan on which interest is calculated

  الواصلة

  the sum of the loan on which in·ter·est I·s cal·cu·la·ted

  التركية النطق

  dhi sʌm ıv dhi lōn ôn hwîç întrıst îz kälkyıleytıd

  النطق

  /ᴛʜē ˈsəm əv ᴛʜē ˈlōn ˈôn ˈhwəʧ ˈəntrəst əz ˈkalkyəˌlātəd/ /ðiː ˈsʌm əv ðiː ˈloʊn ˈɔːn ˈhwɪʧ ˈɪntrəst ɪz ˈkælkjəˌleɪtəd/

  كلمة اليوم

  deliquesce
المفضلات