the quality of threatening evil

listen to the pronunciation of the quality of threatening evil
الإنجليزية - التركية

تعريف the quality of threatening evil في الإنجليزية التركية القاموس.

malice
şer
malice
kasıt
malevolence
kindarlık
malevolence
kötü niyet
malice
kötülük

Bu tür şeyler çoğunlukla kötülükten daha ziyade bir kaza sonucudur. - Such things are often a result of accident rather than malice.

O bizim gruba karşı kötülük taşımaktadır. - She bears malice toward our group.

malice
kötülük etme isteği
malice
kötü niyet

Onun yaptığında hiçbir kötü niyet yoktu. - There was no malice in what he did.

Ona karşı hiçbir kötü niyet taşımıyorum. - I bear him no malice.

malice
kin
malevolence
Art niyet
malevolence
{i} kin
malice
malice prepensetaahhüt
malice
malice aforethought
malice
iğneleme
malice
{i} fesat
malice
{i} haset
malice
i kötülük
malice
bedhahlık
الإنجليزية - الإنجليزية
malice
malevolence
the quality of threatening evil

  الواصلة

  the qua·li·ty of threatening e·vil

  التركية النطق

  dhi kwälıti ıv thretnîng ivıl

  النطق

  /ᴛʜē ˈkwälətē əv ˈᴛʜretnəɴɢ ˈēvəl/ /ðiː ˈkwɑːlətiː əv ˈθrɛtnɪŋ ˈiːvəl/

  كلمة اليوم

  momism
المفضلات