the quality of being obedient

listen to the pronunciation of the quality of being obedient
الإنجليزية - التركية

تعريف the quality of being obedient في الإنجليزية التركية القاموس.

obedience
itaat

Onların sessizliğini itaat olarak yorumlama. - Don't interpret their silence as obedience.

Bir kızın görevi itaattir. - The duty of a daughter is in obedience.

obedience
riayet
obedience
(Askeri) İTAAT: Verilen emirleri dinleme; askeri kanun ve icaplara uygun hareket etme
obedience
uyma
obedience
itaat etme

Onların kültür değerleri, otorite konumundaki kişilere itaat etmektir. - Their culture values obedience to those in positions of authority.

obedience
{i} boyun eğme

Onların sessizliğini boyun eğme olarak algılama. - Don't interpret their silence as obedience.

obedience
{i} bağlılık
obedience
söz dinleme
obedience
{i} sadakât
الإنجليزية - الإنجليزية
obedience
the quality of being obedient

  الواصلة

  the qua·li·ty of be·ing o·be·di·ent

  التركية النطق

  dhi kwälıti ıv biîng ōbidiınt

  النطق

  /ᴛʜē ˈkwälətē əv ˈbēəɴɢ ōˈbēdēənt/ /ðiː ˈkwɑːlətiː əv ˈbiːɪŋ oʊˈbiːdiːənt/

  كلمة اليوم

  argus
المفضلات