the quality of being adventurous

listen to the pronunciation of the quality of being adventurous
الإنجليزية - الإنجليزية
adventurousness
the quality of being adventurous

  الواصلة

  the qua·li·ty of be·ing ad·ven·tur·ous

  التركية النطق

  dhi kwälıti ıv biîng ädvençırıs

  النطق

  /ᴛʜē ˈkwälətē əv ˈbēəɴɢ adˈvenʧərəs/ /ðiː ˈkwɑːlətiː əv ˈbiːɪŋ ædˈvɛnʧɜrəs/

  كلمة اليوم

  googol
المفضلات