the process of reviewing and testing a proposed technical process or procedure

listen to the pronunciation of the process of reviewing and testing a proposed technical process or procedure
الإنجليزية - التركية

تعريف the process of reviewing and testing a proposed technical process or procedure في الإنجليزية التركية القاموس.

validate
geçerli kılmak
validate
{f} geçerli yapmak
validate
{f} onaylamak
validate
(Kanun) muteber kılmak
validate
meşru kılmak
validate
doğrulama

Yeni sürümü bir giriş doğrulamak için yüz tanıma yazılımı kullanır. - The newest version uses facial-recognition software to validate a login.

validate
(Bilgisayar) doğrula

Bu otopark biletini doğrulayabilir misin? - Can you validate this parking ticket?

Yeni sürümü bir giriş doğrulamak için yüz tanıma yazılımı kullanır. - The newest version uses facial-recognition software to validate a login.

validate
tasdik etmek
validate
onayla
validate
geçerliğini denetlemek, onaylamak
validate
{f} yasallaştırmak
الإنجليزية - الإنجليزية
validate
the process of reviewing and testing a proposed technical process or procedure

  الواصلة

  the proc·ess of reviewing and testing a pro·posed tech·ni·cal proc·ess or pro·ce·dure

  التركية النطق

  dhi prôses ıv rivyuîng ınd testîng ı prıpōzd teknîkıl prôses ır prōsicır

  النطق

  /ᴛʜē ˈprôˌses əv rēˈvyo͞oəɴɢ ənd ˈtestəɴɢ ə prəˈpōzd ˈteknəkəl ˈprôˌses ər prōˈsēʤər/ /ðiː ˈprɔːˌsɛs əv riːˈvjuːɪŋ ənd ˈtɛstɪŋ ə prəˈpoʊzd ˈtɛknɪkəl ˈprɔːˌsɛs ɜr proʊˈsiːʤɜr/

  كلمة اليوم

  empennage
المفضلات