the process of developing commitment to some course of action

listen to the pronunciation of the process of developing commitment to some course of action
الإنجليزية - التركية

تعريف the process of developing commitment to some course of action في الإنجليزية التركية القاموس.

decision making
karar
decision making
karar,karar verme
decision making
karar üreten
الإنجليزية - الإنجليزية
decision making
the process of developing commitment to some course of action

  الواصلة

  the proc·ess of de·ve·lop·ing com·mit·ment to some course of ac·tion

  التركية النطق

  dhi prôses ıv dîvelıpîng kımîtmınt tı sʌm kôrs ıv äkşın

  النطق

  /ᴛʜē ˈprôˌses əv dəˈveləpəɴɢ kəˈmətmənt tə ˈsəm ˈkôrs əv ˈaksʜən/ /ðiː ˈprɔːˌsɛs əv dɪˈvɛləpɪŋ kəˈmɪtmənt tə ˈsʌm ˈkɔːrs əv ˈækʃən/

  كلمة اليوم

  gerent
المفضلات