the process of arranging music for an orchestra

listen to the pronunciation of the process of arranging music for an orchestra
الإنجليزية - التركية

تعريف the process of arranging music for an orchestra في الإنجليزية التركية القاموس.

orchestration
orkestrasyon
orchestration
{i} orkestraya uyarlama
orchestration
(Mukavele) harmonik düzenleme prosedürü, becerili organize etme prosedürü
الإنجليزية - الإنجليزية
orchestration
the process of arranging music for an orchestra

  الواصلة

  the proc·ess of ar·rang·ing mu·sic for an or·ches·tra

  التركية النطق

  dhi prôses ıv ıreyncîng myuzîk fôr ın ôrkıstrı

  النطق

  /ᴛʜē ˈprôˌses əv ərˈānʤəɴɢ ˈmyo͞ozək ˈfôr ən ˈôrkəstrə/ /ðiː ˈprɔːˌsɛs əv ɜrˈeɪnʤɪŋ ˈmjuːzɪk ˈfɔːr ən ˈɔːrkəstrə/

  كلمة اليوم

  analphabet
المفضلات