the part of a key which enters the lock and acts upon the bolt and tumblers

listen to the pronunciation of the part of a key which enters the lock and acts upon the bolt and tumblers
الإنجليزية - التركية

تعريف the part of a key which enters the lock and acts upon the bolt and tumblers في الإنجليزية التركية القاموس.

bit
bilgi iletme birimi
bit
önemsiz
bit
sağlama basamağı
bit
az miktar
bit
bilgisayarda bit
bit
azıcık

O beni azıcık korkutmuyor. - That doesn't scare me one bit.

Bunu azıcık sevmiyorum. - I don't like it one bit.

bit
temel veri ölçü birimi
bit
matkap
bit
parça

Tom üniversiteden beri bir parça değişmedi. - Tom hasn't changed a bit since college.

Tom şapkasındaki bir parça kiri fırçaladı. - Tom brushed a bit of dirt off of his hat.

bit
delgi
bit
gem
bit
two bits yirmibe
bit
küçük bir kısım
bit
(İnşaat)

Bu gece uçuş saatimiz 6 saatin altında olacak, ancak bazı şeyleri biraz hızlandırabilip hızlandıramayacağımızı göreceğiz. - Our flying time tonight will be just under 6 hours, but I'll see if I can speed things up a bit.

bit
sayısal bilginin en küçük hali
bit
{i} eksik etek
bit
f., bak. bite
bit
elektronik beyin vb ile muhaverede en ufak birim
bit
{i} dizgin
bit
{i} parça, lokma, kırıntı
الإنجليزية - الإنجليزية
bit
the part of a key which enters the lock and acts upon the bolt and tumblers

  الواصلة

  the part of a key which enters the Lock and acts up·on the bolt and tumblers

  التركية النطق

  dhi pärt ıv ı ki hwîç entırz dhi läk ınd äks ıpän dhi bōlt ınd tʌmblırz

  النطق

  /ᴛʜē ˈpärt əv ə ˈkē ˈhwəʧ ˈentərz ᴛʜē ˈläk ənd ˈaks əˈpän ᴛʜē ˈbōlt ənd ˈtəmblərz/ /ðiː ˈpɑːrt əv ə ˈkiː ˈhwɪʧ ˈɛntɜrz ðiː ˈlɑːk ənd ˈæks əˈpɑːn ðiː ˈboʊlt ənd ˈtʌmblɜrz/

  كلمة اليوم

  eschatology
المفضلات